Organisatie vereniging

Organisatie vereniging
Om ervoor te zorgen dat we al het werk goed gedaan krijgen en dit gebeurt op een manier die breed gedragen wordt door de bewoners, is een praktische werkverdeling nodig en een deugdelijke besluitvorming.

Werkverdeling
Van alle bewoners wordt verlangd dat zij zich inzetten voor het onderhoud van het landgoed. Het werk is grofweg verdeeld in bouwkundig onderhoud, schilderwerk en beheer van land en tuin/park. Ook voor de algemene ruimtes zijn bewoners actief.
De schildersploeg werkt met vaste mensen in het schildersseizoen. De onderhoudscommissie werkt het hele jaar door met projectleiders die zelf mensen werven voor hun klussen. Op het land en in de tuinen is het hele jaar door van alles te doen, van snoeien en zagen tot beschoeiingen aanleggen. Sommige mensen hebben zich het hele jaar door verbonden aan het landwerk, anderen doen vooral mee met de grote klussen zoals hooien en weligen knotten.

Gezamenlijke besluitvorming
Maandelijks komen alle leden – dit zijn de volwassenen – bij elkaar in de algemene ledenvergadering (ALV). Hier worden alle zaken besproken die te maken hebben met de vereniging. Het voorwerk wordt gedaan in commissies en werkgroepen. Zo hebben we een financiële commissie, een onderhoudscommissie en een bewonerscommissie, een landgroep, een tuingroep, een zaalgroep en een schildersgroep.
Uitgangspunt is dat we besluiten nemen ‘by consent’, d.w.z. met instemming van de leden. Voorafgaande hieraan doorlopen we gezamenlijk de ‘beeldvormende fase’ en ‘de meningvormende fase’. Hierna volgt de besluitvorming.