Hoe het begon

Het begin- Henk

Het begin van de woonvereniging is onlosmakelijk verbonden met de initiatiefkracht van een aantal Odinners. De firma Odin, gestart in 1983 in Alkmaar, verplaatste zijn activiteiten in ’88 naar Geldermalsen.
Een van de toenmalige firmanten, woonde met zijn vrouw en hun drie kinderen in Wadenoijen.
Thedinghsweert was in die tijd in zijn geheel, dus ook de huidige zorgboerderij en het gebied van ’s Heeren Loo, in bezit van de school voor biologisch-dynamische land en tuinbouw de Warmonderhof. Echter, er waren plannen ( waarschijnlijk gestimuleerd door de overheid) om de school te verplaatsten naar Dronten. Door studentes van de Warmonderhof die regelmatig oppasten op de kinderen van bovengenoemde firmant van Odin werden zij geïnformeerd over de op handen zijnde verhuizing.

Omdat het landgoed in zijn geheel moeilijk te verkopen was werd het opgedeeld in drie delen. De woonvereniging ging voor de villa en de woongebouwen van de studenten + een aantal hectaren weiland langs de Linge. De boerderij kreeg bestemming zorgboerderij en daartussen kocht ‘sHeerenloo de voormalige schoolgebouwen.
Het is half ’93, de financiering is rond en zijn er een tiental gezinnen en individuen die aangeven naar Thedinghsweert te willen verhuizen. Dat is niet genoeg om de maandlasten op te brengen en de huizen op te knappen. Via via worden nog vijf gezinnen gevonden die de stap willen maken en op 21 oktober 1993 is de eerste Algemene ledenvergadering van de vereniging Thedinghsweert. Om huizen te kunnen bouwen in de stallen en studentenwoningen is uiteraard geld nodig. Afgesproken wordt dat ieder huishouden 20.000,- gulden zou inleggen waarmee we de eerste jaren mee vooruit konden om te bouwen.

De studenten van de Warmonderhof waren dermate verknocht aan hun woonplaats dat ze met moeite te motiveren waren het terrein te verlaten. Een groepje studenten wilde “hun” klok meenemen, maar dat werd, bijna met fysiek geweld onzerzijds voorkomen. De laatsten vertrokken in januari ’94 toen de meeste bewoners van de woonvereniging lang en breed hun woningen ( nou ja woonplekken) betrokken hadden.
Een van de uitingen van de weerstand van de studenten was hun bezwaar om de nieuwe bewoners toe te laten op de kamers/etages. Vele bewoners van ’93 hadden hun etage e.d. dan ook niet of nauwelijks gezien toen ze daar eind december in trokken.
Het indelen van de woningen verliep op wonderbaarlijke wijze erg soepel. Ieder huishouden mocht twee voorkeuren opgeven en vervolgens werd er gezamenlijk een indeling gemaakt. Na een klein uur was deze hobbel tot tevredenheid van iedereen genomen en konden de verhuizingen gepland worden. Begin ’94 kenmerkte zich door een sfeer van optimisme en daadkracht. Iedere zaterdag, of soms door de weeks, aanpakken. Nieuwe sociale wegen vinden om samen te wonen met deels vreemden.
De kinderen kwamen in een speelparadijs met zeker op zaterdag weinig toezicht van de ouders.
Een aspect moet nog genoemd worden. Al snel werd ontdekt dat het weghalen van de tafels bij de vergaderingen de sfeer ten goede kwam.
Met vallen en opstaan, door goede en minder goede tijden, is vereniging Thedinghsweert nog steeds springlevend en zijn we trots om het 25-jarig bestaan te kunnen vieren.